Välkommen till Lars Åhnberg AB
Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya böcker?
Senaste nya utgåvor

Juni 2018
"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer


Januari 2018
"Arbetsrätt - 1 januari 2018, 42 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2018, 25 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018, 3 uppl"
läs mer


November 2017
"LAS-handboken 2017,
8 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Maj 2017
"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer


Oktober 2016
"Anställningsskyddspraxis,
8 uppl"
läs mer

"RehabAnsvar, 7 uppl"
läs mer


Juni 2016
"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning"
läs mer


September 2015
"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt och
Förhandling, 7 uppl"
läs mer


Februari 2015:
"AD om skadestånd, lön och
preskription enligt LAS"
läs mer


Andra utvalda böcker

November 2017:

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning. läs mer