Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya böcker?


Senaste nya utgåvor

Juni 2016
"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning"
läs mer


Februari 2016
"Arbetsrätt 2016,
1 januari" läs mer

"Arbetsmiljö 2016,
1 januari" läs mer


September 2015
"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt och
Förhandling, 7 uppl"
läs mer


Februari 2015:
"AD om skadestånd, lön och
preskription enligt LAS"
läs mer


Andra utvalda böcker

Januari 2015:
"Utvecklingssamtal Varför? Hur?" läs mer

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning. läs mer