Redovisa Rätt 2018

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Redovisa Rätt 2018 är ett praktiskt uppslagsverk för den som sköter den löpande bokföringen, upprättar förenklat årsbokslut, vanligt årsbokslut, årsredovisning eller deklarerar för såväl små enmansföretag som för stora börsföretag.
Redovisa Rätt 2018 innehåller ett stort antal nyheter. Bland dessa märks omfattande och utökade anvisningar för samtliga fyra K-regelverk. För K3- och K4-företagen ska ett stort antal tilläggsupplysningar lämnas varför vi i år infört den nya kantrubriken Upplysningar. Boken innehåller också de belopp och procent samt deklarations- och betalningstidpunkter som gäller för 2018.
Redovisa Rätt 2018 innehåller mer än 1 000 uppslagsord. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, far, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna ifrs/ias.

Januari 2018. Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning. Sanoma Utbildning.

Pris: 631 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.