Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya böcker?
ERBJUDANDE
Anställningsskyddspraxis 2018, nu har ni chansen att köpa boken för 650kr innan 31 december


FÖRHANDSBESTÄLL
Nu går det bra att förhandsbeställa Arbetsrätten 1 januari 2019, Arbetsmiljö 2019 och Arbetsrättens begrepp 2019.
Skriv i meddelande rutan vid beställning att det gäller 2019 års böcker.              

Senaste nya utgåvor

Oktober 2018

"Anställningsskyddspraxis
2018  9 uppl"
läs mer

September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer

Augusti 2018

"Arbetsrätt - 1 juli 2018,
43 uppl"
läs mer

Juni 2018

"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer

Januari 2018

"Arbetsrätt - 1 januari 2018, 42 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2018, 25 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018, 3 uppl"
läs mer

November 2017

"LAS-handboken 2017,
8 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer

Maj 2017

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer

Oktober 2016

"RehabAnsvar, 7 uppl"
läs mer

Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning"
läs mer

September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt och
Förhandling, 7 uppl"
läs mer

Februari 2015

"AD om skadestånd, lön och
preskription enligt LAS"
läs mer


Andra utvalda böcker

November 2017

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning. läs mer