Arbetsrätt 2018, 1 juli

Arbetsrätt 2018 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2018 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 januari 2018:
• Mindre ändringar i diskrimineringslagen och lagen om rättegången i arbetstvister

Fr o m 1 maj 2018:
• Skydd mot diskriminering i form av bristande tillgänglighet utvidgas genom att även företag som sysselsätter mindre än tio arbetstagare omfattas av förbudet.

Fr o m 1 juli 2018:
• Följdändring i sjuklönelagen beroende på att taket vid beräkning av sjukpenninggrundande inkomst höjs från 7,5 till 8,0 prisbasbelopp.

Fr o m 1 juli 2018:
• AD:s domar ska numera kunna skrivas under elektroniskt. Dessutom införs ett förtydligande av vem som ska vara ordförande och hur mål ska fördelas i AD.

Fr o m 1 januari 2019:
• Ändringar i sjuklönelagen som innebär att den nuvarande karensdagen i sjukförsäkringen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20 % av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.


Med Arbetsrätt 2018 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

43:e utgåvan. Häftad. Juli 2018.

ISBN 978-91-88121-19-6

Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.