Arbetsrätt 2017, 1 Juli


Arbetsrätt 2017 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2017 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 juni 2017:
• Nya utstationeringsregler som innebär att det införs ett system med kollektivavtal med begränsade villkor och verkningar för utstationerade arbetstagare. Fackföreningar
ska kunna kräva ett sådant kollektivavtal, ytterst med stöd av stridsåtgärder. Förslaget innebär således att lex Laval rivs upp genom att den så kallade bevisregeln tas bort. De arbets- och anställningsvillkor som man kan gå till strid för är dock även fortsättningsvis begränsade till minimivillkoren i den så kallade hårda kärnan i utstationeringsdirektivet. Det införs även regler om t ex kontrollbefogenheter för den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, utseende av behöriga företrädare för arbetsgivaren, skydd mot repressalier och skadeståndsskyldighet.

• Följdändring i MBL.

Fr o m 1 juli 2017:
• Följdändring i diskrimineringslagen beroende
på att beslut rörande utbildningsbidrag för doktorander
inte längre får överklagas till Överklagandenämnden
för högskolan.

Fr o m 1 juli 2017:
• Mindre ändringar i LAS, Uthyrningslagen och LOA.

Fr o m 1 oktober 2017:
• Följdändringar i MBL, LAS och Främjandelagen
beroende på genomförandet av sjöfolksdirektivet.


Med Arbetsrätt 2017 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 144 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

41:e utgåvan. Häftad. Juli 2017.

ISBN 978-91-88121-11-0

Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.