Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018 är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Boken är ett värdefullt hjälpmedel vid läsning av de arbetsrättsliga reglerna.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018 Arbetsrättens begrepp A-Ö är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 390 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang.

Boken uppdateras årligen och den nya utgåvan innehåller ett stort antal uppdateringar, bland nytillkomna uppslagsord märks Utstationeringsavtal, Lönerevision, Företagsledande ställning, VD-avtal, Graviditet och Integritet - kontroll av anställds dator.

Agneta Bern och Helene Sjöman arbetar som förbundsjurister på Sveriges Ingenjörer och har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, såväl från LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan som från arbetsgivarsidan. Agneta har även varit verksam som advokat under många år.

3:a utgåvan. Häftad. Januari 2018.

ISBN 978-91-88121-16-5

Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018 - i praktiskt A5-format på 80 sidor - är ett prisvärt referensmaterial och kan med fördel användas vid utbildning.