Rätt Lön 2018

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Rätt Lön 2018 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. En oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med lön i någon form.
Rätt Lön 2018 innehåller aktuella procentsatser, belopp och nyheter som är en direkt följd av de politiska beslut som fattats inför det nya året. Boken förklarar alla förändringar och hur de påverkar administrationen av löner. Exempelvis ändrade regler i föräldraförsäkring och sjukförsäkring. I årets upplaga finns ett utökat antal beräkningsexempel för bland annat tjänstledighet, bilförmån, bruttolöneavstående för pension och andra förmåner. Exempel, blanketter, rutiner, avtal och rapporter är på samtliga områden uppdaterade för att stämma överens med gällande regler den 1 januari 2018.
Rätt Lön 2018 innehåller mer än 500 sökord som förklarar alla vanligt förekommande begrepp inom löneområdet. Sökorden presenteras i alfabetisk ordning och baseras på regler i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen, socialförsäkringsbalken, arbetsrättslagstiftning, valda kollektivavtal och vedertagen praxis. Allt förklarat på ett utpräglat enkelt och pedagogiskt sätt!

Januari 2018. Häftad. Författare: Kristina Karlén. Sanoma Utbildning.

Pris: 631 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.