Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya böcker?Nu går det bra att förhandsbeställa Rätt´s böckerna från Sanoma


Senaste nya utgåvor

November 2017
"LAS-handboken 2017, 8 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Augusti 2017
"Arbetsrätt 1 Juli 2017, 41 uppl"
läs mer


Maj 2017
"AD om uppsägning, 2 uppl"
läs mer


Januari 2017
"Arbetsmiljö 1 januari 2017, 24 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2017, 2 uppl"
läs mer


Oktober 2016
"Anställningsskyddspraxis,
8 uppl"
läs mer

"RehabAnsvar, 7 uppl"
läs mer


Juni 2016
"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning"
läs mer

September 2015
"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt och
Förhandling, 7 uppl"
läs mer


Februari 2015:
"AD om skadestånd, lön och
preskription enligt LAS"
läs mer


Andra utvalda böcker

November 2017:

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning. läs mer