Redovisa Rätt 2020

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Redovisa Rätt 2020 utkommer nu i sin 27:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.
Redovisa Rätt 2020 innehåller över 130 nya uppslagsord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av årsredovisning samt börsregler. Bland dessa märks omfattande och utökade anvisningar för samtliga fyra K-regelverk. För K3- och K4-företagen ska ett stort antal tilläggsupplysningar lämnas varför vi i år infört den nya kantrubriken Upplysningar.
Redovisa Rätt 2020 innehåller mer än 1 000 uppslagsord. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, far, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna ifrs/ias.

Januari 2020. Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning. Sanoma Utbildning.

Pris: 652 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.