AD om skadestånd, lön och preskription enligt LAS

Vad har Arbetsdomstolen (AD) sagt om skadestånd till den som pressats att säga upp sig själv? Vilka skadeståndsnivåer gäller vid oriktiga uppsägningar och avskedanden? Har jag någon möjlighet att få ut skadestånd eller lön trots att kravet är preskriberat? Svaren på dessa och många andra frågor om skadestånd, lön och preskription enligt anställningsskyddslagen (LAS) finns i denna bok.

Boken presenterar reglerna såsom AD själv har uttryckt sig om vad som gäller. Domstolens domar innehåller nämligen ofta vägledande uttalanden och pedagogiska sammanfattningar, och domstolen följer regelmässigt vad den själv sagt gäller. Boken innehåller mer än 140 utvalda citat från vägledande domar, sorterade under olika beskrivande rubriker så att det ska vara lätt att hitta.

Boken vänder sig såväl till arbetstagare och deras fackliga representanter som till personalchefer, förhandlare och andra som arbetar med personalfrågor hos arbetsgivaren.

Ur innehållet:

– Rätten att stå kvar i anställning med lön vid tvist
– Jämkning av skadestånd när arbetstagaren inte gjort tillräckligt för att
minska sin skada
– Skadeståndsnivåer
– Är preskriptionsreglerna tillämpliga på krav som inte grundas direkt på
anställningsskyddslagen?

Sören Öman är är vice ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering. Han har medverkat i flera statliga utredningar om bl.a. arbetsrätt.


Häftad. 117 sidor. Juli 2019.
ISBN 978-91-88121-24-0

Styckpris: 199 kr
Minst 4 ex: 164 kr
Minst 10 ex: 143 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.