Arbetsmiljö 2019, 1 januari

Arbetsmiljö 2019 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2019 och innehåller ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter.

Senaste ändringar

•Under 2018 har två nya arbetsmiljöföreskrifter beslutats "Hygieniska gränsvärden" (AFS2018:1) och  
"Smittrisker" (AFS 2018:4) som gäller fr o m 21 augusti resp 19 november 2018

•Ändringar har bl a gjorts fr o m 21 augusti 2018 i "Kemiska arbetsmiljörisker" (AFS 2011:19) samt fr o m 19 november 2018 i "Arbetsplatsens utformning" (AFS 2009:2) "Gravida och ammande arbetstagare" (AFS2007:5) och "Minderårigas arbetsmiljö" (AFS 2012:3).

•Dessutom har några äldre föreskrifter upphävts samt mindre ändringar gjorts i arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen.


Arbetsmiljö 2019 innehåller också ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:
• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning (ÄNDRAD 2018)
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö (ÄNDRAD 2018)
• Gravida och ammande arbetstagare (ÄNDRAD 2018)
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning och rehabilitering
• Användning av arbetsutrustning   
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker (ÄNDRAD 2018)
• Hygieniska gränsvärden (NY 2018)
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Användning av personlig skyddsutrustning


Med Arbetsmiljö 2019  får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 160 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

26:a utgåvan. Häftad. Januari 2019.

ISBN 978-91-88121-21-9

Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.