Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet

Den nya boken Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet, som är en tredje reviderad upplaga av Omsorgernas arbetsmiljö, är tänkt att användas som ett praktiskt redskap för framför allt chefer, arbetsledare, skyddsombud och fackligt förtroendevalda inom kommunernas omsorg och socialtjänst.

Boken är uppbyggd som en handbok med typfall och konkreta exempel som till stor del bygger på verkliga ärenden inom dessa områden.

Den nya tredje upplagan redovisar gällande lagstiftning, Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter, aktuell rättspraxis samt ger råd om vad man bör tänka på. Boken har utökats med flera nya typfall inriktade på aktuella frågor, som missbruk av sociala medier, säkerheten på HVB-hem för ensamkommande flyktingbarn, arbetskläder i hemtjänsten och organisatorisk och social arbetsmiljö.


Exempel på typfall som behandlas:

- Fördelning/delegering av arbetsmiljöuppgifter
(inkl. exempel på delegeringsbeslut)
- Missbruk av sociala medier NYHET
- Organisatorisk och social arbetsmiljö NYHET
- Riskbedömning vid ändrad organisation
- Säkerhet på HVB-hem NYHET
- Arbetskläder i hemtjänsten NYHET
- Lagkollision mellan arbetsmiljölagen och socialtjänstlagen
- Straffansvar för chefer
- Rehabilitering
(inkl. exempel på en rehabiliteringsprocess, steg för steg)
- Våld och hot mot personalen
- Arbetsmiljön på äldreboenden – trånga utrymmen (80 cm)
- Kritikrätten för de anställda
- 6 kap. 6 a § framställan och skyddsombudsstopp
- Tobaksfria arbetsplatser


Arbetsmiljö för socialtjänst, kommunal vård och omsorgsverksamhet redovisar ett stort antal typfall i en handbok på 173 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok i verksamheten.


Tor Nitzelius är arbetsrättsjurist i egen regi och var tidigare förbundsjurist på central facklig organisation.

Göran Söderlöf är arbetsrättsjurist på Sveriges Kommuner och Landsting och ledamot i Arbetsdomstolen.


Häftad. 173 sidor. Juni 2016.

Styckpris: 199 kr
Minst 4 ex: 164 kr
Minst 10 ex: 143 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.