Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?                           LÖNEINDRIVNING & KONKURS TILLFÄLLIGT SLUT


                                 Arbetsrättens begrepp A-Ö 2021 slutsåld!
                            
                                     Ny upplaga utkommer i januari 2022.

                                          

                                        
                      
                                          

Senaste nya utgåvor

November 2021

"RehabAnsvar 2021,
9 uppl"
läs mer


Augusti 2021

"Arbetsrätt - 1 juli 2021,
49 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer,
4 uppl"
läs mer


Februari 2021

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 3 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2021, 28 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2021, 6 uppl"
läs mer


Oktober 2020

"Anställningsskyddspraxis
2020, 10 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt & Förhandling
2020, 8 uppl"
läs mer


Juni 2020

"LAS-handboken 2020,
9 uppl"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning, 2 uppl"
läs mer


Juli 2019

"AD om skadestånd,
2 uppl"
läs mer


Februari 2019

"Allt om lönekriterier,
2 uppl"
läs mer


September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018

"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården,
2 uppl"
läs mer


Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer


September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer


Andra utvalda böcker

Januari 2022

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.
läs mer