Arbetsrätt 2020, 1 januari

Arbetsrätt 2020 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2020 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Fr o m 1 januari 2020:
• Följdändring i lag om offentlig anställning (LOA) beroende på att beteckningen för kommun på regional nivå ändras från landsting till region.

Fr o m 1 januari 2020:
• Den s k LAS-åldern, åldern för rätt att kvarstå i anställningen, höjs i två steg, först till 68 år fr o m 1 januari 2020 och därefter till 69 år fr o m 1 januari 2023, som en följd av ändringar i pensionssystemet. Även åldern för när särskilda regler för uppsägningstid och företrädesrätt börjar gälla höjs till 68 år. Detsamma gäller åldersgränsen för när tidsbegränsade anställningar inte längre ska övergå till tillsvidareanställningar.
Med Arbetsrätt 2020 1 januari får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

46:e utgåvan. Häftad. 1 januari 2020.

ISBN 978-91-88121-27-1

Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.