Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?
Arbetsrätt & Förhandling uppl. 8 kan nu förhandsbeställas. Skriv i meddelande rutan att det gäller uppl 8. Boken är försenad och kommer att kunna levereras från vecka 40-41

              

Senaste nya utgåvor

Augusti 2020


"Arbetsrätt - 1 juli 2020,
uppl 46
läs mer

"Arbetsrätt & Förhandling
2020 8 uppl"
läs mer

Juni 2020


"LAS-handboken 2020,
9 uppl"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning uppl 2"
läs mer

Januari 2020


"Arbetsmiljö - 1 januari 2020, uppl 27"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 uppl 5"
läs mer

Augusti 2019


"RehabAnsvar 2019
8 uppl"
läs mer


Juli 2019


"AD om skadestånd 2 uppl"
läs mer


Februari 2019


"Allt om lönekriterier 2 uppl"
läs mer


Oktober 2018


Anställningsskyddspraxis
2018  9 uppl"
läs mer

September 2018


"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018


"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Maj 2017


"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer


Juni 2016


"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs merSeptember 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer
Andra utvalda böcker

Januari 2020

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.