Arbetsrätt för chefer och kvalitetsansvariga

tredje upplagan

Boken hjälper chefer och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Texten som är koncentrerad presenterar arbetsrätten parallellt med företagets eller förvaltningens produktionsflöde. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med kraven i olika kvalitets- och arbetsmiljöstandarder. I boken redogörs också för det ansvar som chefer har för den praxis som de skapar eller tillåter.

Språket är föredömligt enkelt och varje avsnitt illustreras med avgjorda ärenden i Arbetsdomstolen. Läs, diskutera och utbilda gärna internt!

I denna tredje upplaga har mindre uppdateringar inom arbetsrätten gjorts sedan förra upplagan. Dessutom behandlas skärpningar inom diskrimineringslagen och den kanske viktigaste föreskriften från Arbetsmiljöverket, AFS 2015:4, Organisatorisk och social arbetsmiljö.

Författaren Bo Wiklund är beteende- och samhällsvetare och har en bakgrund som personalchef i produktionsföretag och VD i små tjänsteföretag. De senaste 15 åren utbildar han i arbetsrätt och kvalitetsutveckling.

Maj 2018. Häftad 80 sidor.
ISBN 978-91-88121-18-9


Styckpris: 186 kr
Minst 4 ex: 154 kr
Minst 10 ex: 133 kr


Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.