Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Boken är ett värdefullt hjälpmedel vid läsning av de arbetsrättsliga reglerna.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett smidigt sätt vill få inblick i en specifik fråga. Författarna förklarar ca 400 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang.

Boken uppdateras årligen och den nya utgåvan innehåller, bland mycket annat, nytillkomna uppslagsord som Hävning av anställningsavtal, Avräkning av förskottssemester, Underrättelse och Uppskjuten uppsägningstid vid föräldraledighet.


Agneta Bern och Helene Sjöman arbetar som förbundsjurister på Sveriges Ingenjörer och har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, såväl från LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan som från arbetsgivarsidan. Agneta har även varit verksam som advokat under många år.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 - i praktiskt A5-format på 80 sidor - är ett prisvärt referensmaterial och kan med fördel användas vid utbildning.

5:a utgåvan. Häftad. Januari 2020.

ISBN 978-91-88121-29-5

Styckepris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.