LAS-Handboken

”LAS-Handboken” är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2020.

Denna nionde upplaga har uppdaterats av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdateringen innebär att lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den åttonde upplagan.

Den viktigaste förändringen i denna nionde upplaga är de nya reglerna om anställningsskyddet för äldre från och
med januari 2020. Nya rättsfall från perioden juli 2017-december 2019 har lagts till; AD-domar till och med AD 57/2019 har beaktats. Det är lagtexten per den 1 januari 2020 som kommenteras.

Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor.

AD-praxis — som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen — redovisas genom kortreferat av mer än 700 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf.

Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-Handboken är skriven — i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering. Han verkar dessutom som utredare, skiljeman, författare och föreläsare.


9:e upplagan, Januari 2020. Häftad 608 sidor.
Författare: Lars Åhnberg och Sören Öman

ISBN 978-91-88121-30-1

Styckpris: 345 kr
Minst 5 ex: 285 kr
Minst 15 ex: 250 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här