Frågor om rätt till ledighet

Rätt till ledighet för att prova annat arbete?

Fråga:
Finns det några bestämmelser om att en arbetstagare har rätt till ledighet för att prova på annan anställning?

Svar:
Nej, några allmänna regler om det finns inte. Det du kan ha hört talas om är en lagen som började gälla från 1 januari 1998, som innebär rätt till ledighet under högst 6 månader för egen näringsverksamhet. Ett villkor för sådan ledighet är bl a att den som söker ledigheten skall arbeta i en verksamhet där han eller hon intar en sådan ställning att denne kan anses "driva" företaget, ensam eller eventuellt tillsammans med annan person.


Rätt att återgå till tjänst under tjänstledighet?

Fråga:
Har en person som är tjänsteledig pga universitetsstudier rätt att få jobba under sina lov, tex sommaruppehåll eller kan företaget neka?

Svar:
Principen är att arbetstagaren har rätt till erforderlig ledighet för studierna, dvs att han/hon i ansökan om ledigheten kan göra undantag för ferier och har då rätt att återgå i arbete under den tiden. Däremot finns ingen rätt till återgång om överenskommen ledighet täcker hela utbildningsperioden, inklusive ferier. Arbetstagaren måste alltså redan från början precisera de olika perioderna av studier och arbete.