Rätt Lön 2021

TIPS! Blanda fritt som du vill för 679 kr inkl moms per bok. (gäller vid köp av minst två böcker). OBS! Det rabatterade priset syns inte i orderbekräftelsen utan dras automatisk av vid fakturering.

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Rätt Lön 2021 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. En oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med lön i någon form.
Rätt Lön 2021 innehåller aktuella procentsatser, belopp och nyheter som är en direkt följd av de politiska beslut som fattats inför det nya året. Rätt Lön är en praktisk och lättanvänd handbok inom löneområdet som i år fyller 15 år. Bland de största nyheterna 2020 märks de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå. Dessa innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad.
Nytt är, innehåller uppdaterade exempel med vägledning kring exempelvis smittbärarpenning och korttidsarbete. Rätt Lön innehåller även många exempel, relevanta blanketter samt instruktioner för rutiner och rapporter.
Rätt Lön 2021 innehåller även information om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer ökade krav på lönehantering och hanteringen av personuppgifter i lönesystemen.
Sökorden presenteras i alfabetisk ordning och baseras på regler i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen, socialförsäkringsbalken, arbetsrättslagstiftning, valda kollektivavtal och vedertagen praxis. Allt förklarat på ett utpräglat enkelt och pedagogiskt sätt!

Januari 2021. Häftad. Författare: Erika Dahlgren. Sanoma Utbildning.

Pris: 731 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.