Rätt Lön 2020

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Rätt Lön 2020 är en praktisk, aktuell och lättanvänd handbok som berör löner och ersättningar för samtliga typer av anställda. En oumbärlig hjälpreda för både lönespecialister och andra som arbetar med lön i någon form.
Rätt Lön 2020 innehåller aktuella procentsatser, belopp och nyheter som är en direkt följd av de politiska beslut som fattats inför det nya året. Rätt Lön är en praktisk och lättanvänd handbok inom löneområdet som i år fyller 15 år. Bland de största nyheterna 2020 märks de nya reglerna om arbetsgivardeklaration på individnivå. Dessa innebär att arbetsgivaren ska redovisa utbetalningar och skatteavdrag per person varje månad.
En annan nyhet är att karensdagen ersätts med ett karensavdrag. Det nya karensavdraget börjar gälla den 1 januari 2019 på sjukperioden som börjar på eller efter det datumet.
Rätt Lön 2020 innehåller även information om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer ökade krav på lönehantering och hanteringen av personuppgifter i lönesystemen.
Sökorden presenteras i alfabetisk ordning och baseras på regler i inkomstskattelagen, skatteförfarandelagen, socialförsäkringsbalken, arbetsrättslagstiftning, valda kollektivavtal och vedertagen praxis. Allt förklarat på ett utpräglat enkelt och pedagogiskt sätt!

Januari 2020. Häftad. Författare: Erika Dahlgren. Sanoma Utbildning.

Pris: 652 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.