Rätt Skatt 2020

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Rätt Skatt 2020 har alla aktuella siffror, belopp och regler du behöver i ditt arbete, som avskaffad värnskatt och slopad skatt för personer över 65 är. Nya uppslagsord om fri rörlighet för kapital och arbetstagare har lagts till, liksom fördjupning information om internationell beskattning, koncerninterna fordringar och utländsk fordringsrätt.
Rätt Skatt 2020 Boken vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning. Är du skatterådgivare, revisor,redovisningskonsult, CFO eller controller på ett företag är Rätt Skatt ett utmärkt verktyg i ditt dagliga arbete. När du väl börjat använda Rätt Skatt kommer du inte förstå hur du klarade dig utan

Januari 2020. Häftad. Författare: Urban Kardvik, Lars Samuelsson. Sanoma Utbildning.
652 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.