Rättserien 2019

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Rättserien 2019innehåller alla sex volymerna av de välkända "Rätt"-böckerna från Sanoma Utbildning som förenklar det dagliga arbetet.
Rätt Arbetsrätt 2019 innehåller det senaste inom
arbetsrätt och HR. Bland nyheterna återfinns nya regler om arbetsgivarens skyldigheter att upprätta en rehabiliteringsplan, avgöranden från Arbetsdomstolen gällande diskriminering och otillåtna stridsåtgärder samt vad den nya lagen om företagshemligheter innebär.
Rätt Lön 2019 En annan nyhet är att karensdagen ersätts med ett
karensavdrag. Det nya karensavdraget börjar gälla den 1 januari 2019 på sjukperioder som börjar på eller efter det datumet. Innehåller även information om hur den nya dataskyddsförordningen (GDPR) ställer ökade krav på lönehantering och hanteringen av personuppgifter i lönesystemen.
Rätt moms 2019 hittar du många nyheter, ställningstaganden och rättsfall inom momsområdet. Just nu pågår den största momsreformen på 25 år inom EU och när det gäller e-handel har länderna kommit överens om ändrade momsregler som nu införs i svensk mervärdesskattelag från 2019.
Redovisa Rätt 2019 utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag. Ekonomiavdelningens bästa hjälpmedel!
Rätt Bolagsrätt 2019 innehåller ett flertal nyheter, bland annat nya regler för ekonomiska föreningar, företagshemligheter och elektronisk inlämning av årsredovisning. Utvecklingen av Bolagsverkets nya mobilapp fortsätter med ytterligare funktioner.
Rätt Skatt 2019 I årets upplaga har många sökord uppdaterats med de nya reglerna för bolagsbeskattning som börjar gälla den 1 januari 2019. Reglerna påverkar möjligheten att göra avdrag för räntekostnader samt möjligheten att aktivera ränta när man till exempel uppför en byggnad, markanläggning eller tillverkar ett inventarium. De nya reglerna påverkar även hanteringen av finansiell leasing.

Pris: 2608 kr/paket (6 volymer)
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.