Redovisa Rätt 2021

TIPS! Blanda fritt som du vill för 679 kr inkl moms per bok. (gäller vid köp av minst två böcker). OBS! Det rabatterade priset syns inte i orderbekräftelsen utan dras automatisk av vid fakturering.

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Redovisa Rätt 2021 utkommer nu i sin 28:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.
Redovisa Rätt 2021 innehåller över 130 nya uppslagsord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av årsredovisning samt börsregler. Bland dessa märks omfattande och utökade anvisningar för samtliga fyra K-regelverk. För K3- och K4-företagen ska ett stort antal tilläggsupplysningar lämnas varför vi i år infört den nya kantrubriken Upplysningar.
Redovisa Rätt 2021 innehåller mer än 1 000 uppslagsord. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, far, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna ifrs/ias.

Januari 2021. Författare: Eva Törning. Sanoma Utbildning.

Pris: 731 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.