Redovisa Rätt 2023


Vi erbjuder de klassiska Rätt-böckerna till extra förmånliga priser!

1-3 ex. 728 kr/st Minst 4 böcker 656 kr/st. (Gäller alla böcker i Rätt-serien vid beställning till samma adress).

OBS! Det rabatterade priset syns inte i orderbekräftelsen utan dras automatisk av vid fakturering. Porto-/fraktkostnad tillkommer.


Redovisa Rätt 2023 är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet. Årets uppdatering påverkas framför allt av ny lagstiftning för bostadsrättsföreningar och den nya situationen med hög inflation och hög ränta som vi upplever just nu.

Redovisa Rätt 2023 är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar bokslut och årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag. Redovisa rätt är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet.

Författare: Eva Törning. Sanoma Utbildning.

Pris: 728 kr/ex
Priser inkl. moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.