RehabAnsvar, 8:e upplagan

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. I den 8:e utgåvan av RehabAnsvar har lagtexter, kommentarer och rättsfallsredovisning uppdaterats främst med anledning av skyldigheten för arbetsgivare att från den 1 juli 2018 upprätta en plan för arbetstagares återgång till arbete. Ett flertal nya rättsfall från AD har också tillförts.
Lag- och författningstexter som finns i bilagor har återgetts i sin lydelse per den 1 juli 2019.


REHABANSVAR är främst tänkt som en vägledning om rättsläget för personalhandläggare och rehabiliteringsansvariga i företag, myndigheter och förvaltningar samt för fackliga förtroendemän och skyddsombud som arbetar med rehabilitering.

REHABANSVAR svarar bland annat på frågor om:
• Vad innebär rehabiliteringsansvaret?
• Var går gränsen för arbetsgivarens ansvar?
• Vilket ansvar har arbetstagaren?
• Vad betyder rehabiliteringsansvaret för anställningsskyddet enligt LAS?

Kortreferat av 67 AD-domar där tvister om rehabiliteringsansvaret har prövats. Aktuella lagtexter per den 1 juli 2019 i bilaga. Boken, som är på 80 sidor, lämpar sig väl som referenslitteratur för utbildningar/konferenser i rehabiliteringsfrågor.

Häftad. Sammanställd av: Lars Åhnberg.

ISBN 978-91-88121-26-4

Styckpris: 135 kr
Minst 5 ex: 115 kr/bok
Minst 15 ex: 100 kr/bok

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här