Redovisa Rätt 2019

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Redovisa Rätt 2019 utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.
Redovisa Rätt 2019 innehåller över 130 nya uppslagsord inom ett flertal olika områden. Bland annat om digital inlämning av årsredovisning samt börsregler. Bland dessa märks omfattande och utökade anvisningar för samtliga fyra K-regelverk. För K3- och K4-företagen ska ett stort antal tilläggsupplysningar lämnas varför vi i år infört den nya kantrubriken Upplysningar. Boken innehåller också de belopp och procent samt deklarations- och betalningstidpunkter som gäller för 2018.
Redovisa Rätt 2019 innehåller mer än 1 000 uppslagsord. Anvisningarna ges utifrån aktuella rekommendationer från Bokföringsnämnden, far, Rådet för finansiell rapportering och Skatteverket samt utifrån de internationella redovisningsstandarderna ifrs/ias.

Januari 2019. Författare: Caisa Drefeldt, Eva Törning. Sanoma Utbildning.

Pris: 630 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.