Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?





Nu går det bra att förhandsbeställa Sanomas Rättserie för 2021, leverans i slutet av januari.


TIPS!
Blanda fritt som du vill för 679 kr inkl moms per bok, gäller för minst två böcker. Ordinarie pris per bok 731 kr inkl moms
              





Senaste nya utgåvor

Oktober 2020

"Anställningsskyddspraxis
2020  10 uppl"
läs mer


Augusti 2020

"Arbetsrätt - 1 juli 2020,
uppl 46"
läs mer

"Arbetsrätt & Förhandling
2020 8 uppl"
läs mer


Juni 2020

"LAS-handboken 2020,
9 uppl"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning uppl 2"
läs mer


Januari 2020

"Arbetsmiljö - 1 januari 2020, uppl 27"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 uppl 5"
läs mer


Augusti 2019

"RehabAnsvar 2019
8 uppl"
läs mer


Juli 2019

"AD om skadestånd 2 uppl"
läs mer


Februari 2019

"Allt om lönekriterier 2 uppl"
läs mer


September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018

"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Maj 2017

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer


Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer


September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer



Andra utvalda böcker

Januari 2021

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.
läs mer