Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?

Nu går det bra att förhandsbeställa Sanomas Rättserie för 2021, leverans i slutet av januari.


Arbetsrätt, Arbetsmiljö och Arbetsrättensbegrepp A-Ö 1 januari 2021 går nu att förhandsbeställa.
Skriv i meddelande rutan vid beställningen att det gäller 2021 års böcker


              

Senaste nya utgåvor

Oktober 2020

"Anställningsskyddspraxis
2020  10 uppl"
läs mer


Augusti 2020

"Arbetsrätt - 1 juli 2020,
uppl 46"
läs mer

"Arbetsrätt & Förhandling
2020 8 uppl"
läs mer


Juni 2020

"LAS-handboken 2020,
9 uppl"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning uppl 2"
läs mer


Januari 2020

"Arbetsmiljö - 1 januari 2020, uppl 27"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 uppl 5"
läs mer


Augusti 2019

"RehabAnsvar 2019
8 uppl"
läs mer


Juli 2019

"AD om skadestånd 2 uppl"
läs mer


Februari 2019

"Allt om lönekriterier 2 uppl"
läs mer


September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018

"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Maj 2017

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer


Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer


September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs merAndra utvalda böcker

Januari 2021

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.
läs mer