Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?
Arbetsrätt och förhandling, 8 uppl. har tyvärr tagit slut och vi väntar på en ny leverans från tryckeriet. Nästa leverans beräknas komma vecka 47. Det går bra att förhandsbeställa boken redan nu.

              

Senaste nya utgåvor

Augusti 2020


"Arbetsrätt - 1 juli 2020,
uppl 46
läs mer

"Arbetsrätt & Förhandling
2020 8 uppl"
läs mer

Juni 2020


"LAS-handboken 2020,
9 uppl"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning uppl 2"
läs mer

Januari 2020


"Arbetsmiljö - 1 januari 2020, uppl 27"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 uppl 5"
läs mer

Augusti 2019


"RehabAnsvar 2019
8 uppl"
läs mer


Juli 2019


"AD om skadestånd 2 uppl"
läs mer


Februari 2019


"Allt om lönekriterier 2 uppl"
läs mer


Oktober 2018


Anställningsskyddspraxis
2018  9 uppl"
läs mer

September 2018


"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018


"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Maj 2017


"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer


Juni 2016


"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs merSeptember 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer
Andra utvalda böcker

Januari 2020

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.