Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?

                          ARBETSRÄTT FÖR CHEFER, FACKLIGA FÖRETRÄDARE
                                     OCH KVALITETSANSVARIGA SLUT!
                                 
                                NY UPPLAGA PLANERAD TILL JANUARI 2023

                           BOKEN KAN FÖRBESTÄLLAS PÅ info@ahnberg.se

                           

                              
                           LÖNEINDRIVNING & KONKURS TILLFÄLLIGT SLUT


                                
                            
                                     

                                          

                                        
                      
                                          

Senaste nya utgåvor

Augusti 2022

"Arbetsrätt - 1 juli 2022,
51 uppl"
läs mer

"LAS-handboken 2022,
10 uppl"
läs mer


Juli 2022

"AD om arbetsbrist, turordning och företrädesrätt
3 uppl"
läs mer

"Anställningsskyddspraxis
11 uppl"
läs mer


Januari 2022

"Arbetsrätt - 1 januari 2022,
50 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2022,
29 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2022, 7 uppl"
läs mer


November 2021

"RehabAnsvar 2021,
9 uppl"
läs mer


Augusti 2021

"Arbetsrätt för chefer,
4 uppl"
läs mer


Februari 2021

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 3 uppl"
läs mer


Oktober 2020

"Arbetsrätt & Förhandling
2020, 8 uppl"
läs mer


Juni 2020

"AD om arbetstagarbegreppet och tidsbegränsad anställning,
2 uppl"
läs mer


Juli 2019

"AD om skadestånd,
2 uppl"
läs mer


Februari 2019

"Allt om lönekriterier,
2 uppl"
läs mer


September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018

"Arbetsmiljö för sjukvården,
2 uppl"
läs mer


Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer


September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer


Andra utvalda böcker

Januari 2022

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.
läs mer