Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?
Nu kan ni förhandsbeställa Arbetsrätten 1 juli 2019.
Skriv i meddelande rutan att det gäller 2019 års modell. Boken kommer under vecka 33 ca              

Senaste nya utgåvor

Februari 2019

"Allt om lönekriterier 2 uppl"
läs mer

Januari 2019

"Arbetsrätt - 1 januari 2019, 44 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2019, 26 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2019 4 uppl"
läs mer

Oktober 2018

"Anställningsskyddspraxis
2018  9 uppl"
läs mer

September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer

Augusti 2018

"Arbetsrätt - 1 juli 2018,
43 uppl"
läs mer

Juni 2018

"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer

Januari 2018

"Arbetsrätt - 1 januari 2018, 42 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2018, 25 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2018, 3 uppl"
läs mer

November 2017

"LAS-handboken 2017,
8 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer

Maj 2017

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer

Oktober 2016

"RehabAnsvar, 7 uppl"
läs mer

Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning"
läs mer

September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt och
Förhandling, 7 uppl"
läs mer

Februari 2015

"AD om skadestånd, lön och
preskription enligt LAS"
läs mer


Andra utvalda böcker

Februari 2019

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.
läs mer