Välkommen till Lars Åhnberg AB

Här kan du hitta nyheter om nya lagar, register över AD-domar, översikter och annat inom området arbetsrätt/arbetsmiljö.

Har du synpunkter är du välkommen att höra av dig!

Vill du ha information via e-post när vi ger ut nya och uppdaterade böcker?
Arbetsrättsboken, Arbetsmiljöboken och Arbetsrätten begrepp A-Ö för 2020, leverans från vecka 5Nu finns Sanomas Rätt´s böcker att beställa

              

Senaste nya utgåvor

Januari 2020

"Arbetsrätt - 1 januari 2020,
46 uppl
läs mer

"Arbetsmiljö - 1 januari 2020, 27 uppl"
läs mer

"Arbetsrättens begrepp A-Ö 2020 5 uppl"
läs mer


Augusti 2019

"RehabAnsvar 2019
8 uppl"
läs mer


Juli 2019

"AD om skadestånd 2 uppl"
läs mer


Februari 2019

"Allt om lönekriterier 2 uppl"
läs mer


Oktober 2018

"Anställningsskyddspraxis
2018  9 uppl"
läs mer

September 2018

"KonkursArbetsrätt 2018,
6 uppl"
läs mer


Juni 2018

"AD om arbetsbrist, turordning och
företrädesrätt 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt för chefer 3 uppl"
läs mer


November 2017

"LAS-handboken 2017,
8 uppl"
läs mer

"Arbetsmiljö för sjukvården
2 uppl"
läs mer


Maj 2017

"AD om uppsägning av personliga skäl och avskedande, 2 uppl"
läs mer


Juni 2016

"Arbetsmiljö för socialtjänst,
kommunal vård och omsorgsverksamhet"
läs mer

"AD om arbetstagarbegreppet och
tidsbegränsad anställning"
läs mer


September 2015

"Löneindrivning och
konkurs, 2 uppl"
läs mer

"Arbetsrätt och
Förhandling, 7 uppl"
läs merAndra utvalda böcker

Januari 2020

Specialerbjudande:
"Rätt Arbetsrätt"
och fler titlar från
Sanoma Utbildning.