Arbetsmiljö 2022, 1 januari

Arbetsmiljö 2022 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse den 1 januari 2022.

Senaste ändringar

Under 2021 har ändringar gjorts i följande arbetsmiljöföreskrifter:

• ”Särskilda bestämmelser om personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19” (AFS 2020:9) fr o m 1 juli 2021 och 1 januari 2022
• ”Hygieniska gränsvärden” (AFS 2018:1) fr o m 27 september 2021
• ”Smittrisker” (AFS 2018:4) fr o m 20 november 2021


Med Arbetsmiljö 2022 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.

Arbetsmiljö 2022 innehåller även ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Första hjälpen och krisstöd
• Belastningsergonomi
• Buller
• Ensamarbete
• Minderårigas arbetsmiljö
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid och mertid
• Arbetsanpassning
• Användning av arbetsutrustning
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker
• Hygieniska gränsvärden
• Åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön
• Arbete vid bildskärm
• Arbete med djur
• Arbete i stark värme
• Medicinska kontroller i arbetslivet
• Användning av personlig skyddsutrustning
• Användning av personlig skyddsutrustning med anledning av covid-19

Med Arbetsmiljö 2022  får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 174 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning.

29:e utgåvan. Häftad. Januari 2022.

ISBN 978-91-88121-42-4

Styckepris: 105 kr
Minst 6 ex: 90 kr
Minst 15 ex: 80 kr
Minst 30 ex: 70 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.