Arbetsmiljö 2023, 1 januari

Arbetsmiljö 2023 redovisar hela arbetsmiljölagen och arbetsmiljöförordningen i aktuell lydelse 1 januari 2023.
Senaste ändringar

Den nya utgåvan innehåller ett flertal ändringar i arbetsmiljölagen p g a anpassningar till EU:s marknadskontrollförordning.

Dessutom har följande arbetsmiljöföreskrifter ändrats:
• ”Kemiska arbetsmiljörisker” (AFS 2011:19) fr o m 24 augusti 2023 och 5 april 2024
• ”Medicinska kontroller i arbetslivet” (AFS 2019:3) fr o m 5 april 2024
• ”Användning och kontroll av trycksatta anordningar” (AFS 2017:3) fr o m 30 maj 2022
• ”Hygieniska gränsvärden” (bilaga 1) (AFS 2018:1) fr o m 5 april 2024

Med Arbetsmiljö 2023 får du de viktigaste arbetsmiljöreglerna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 172 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för skyddsombud.

Arbetsmiljö 2023 innehåller även ett 20-tal av Arbetsmiljöverkets mer allmänna arbetsmiljöföreskrifter:

• Systematiskt arbetsmiljöarbete
• Organisatorisk och social arbetsmiljö
• Arbetsplatsens utformning
• Belastningsergonomi
• Arbetsutrustning
• Första hjälpen
• Arbete i stark värme
• Arbete vid bildskärm
• Minderårigas arbetsmiljö
• Byggnads- och anläggningsarbete
• Kemiska arbetsmiljörisker ÄNDRAD
• Hygieniska gränsvärden
• Gravida och ammande arbetstagare
• Anteckningar om jourtid, övertid, mertid
• Arbetsanpassning
• Medicinska kontroller i arbetslivet ÄNDRAD
• Personlig skyddsutrustning
• Ensamarbete
• Våld och hot
• Arbete med djur
• Buller

30:e utgåvan. Häftad. Januari 2023.

ISBN 978-91-88121-49-3

Styckepris: 105 kr
Minst 6 ex: 90 kr
Minst 15 ex: 80 kr
Minst 30 ex: 70 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.