Arbetsmiljörätt - En läro- och handbok

Den nyskrivna läro- och handboken Arbetsmiljörätt är ett praktiskt och värdefullt komplement till den klassiska regelsamlingen Arbetsmiljö 2024 – 1 januari. I den nya boken förklaras hur arbetsmiljöreglerna är uppbyggda och hur de ska tillämpas.  För att kunna förstå och använda en arbetsmiljöregel i praktiken krävs kunskap om både arbetsmiljörättens delar och dess helhet.

I Arbetsmiljörätt beskrivs rättsområdets innehåll så att läsaren kan hantera juridiska problemställningar om arbetsmiljö samt förstå arbetsmiljörättens funktioner. Nya sätt att organisera arbete genom till exempel digitala plattformar och distansarbete från hemmet berörs och arbetsmiljöreglerna behandlas i ljuset av ny arbetshälsoforskning. Fokus är på juridiken och på arbetsgivarens ansvar och dess gränser.
  
Arbetsmiljörätt riktar sig till alla som arbetar med arbetsmiljöfrågor, till exempel skyddsombud och andra verksamma inom fackliga organisationer, chefer och HR. Boken är också lämplig att användas inom olika utbildningar.

Om författaren
Peter Andersson är docent i civilrätt och verksam som forskare och lärare vid Juridiska institutionen, Handelshögskolan vid Göteborgs universitet. Hans specialområde är arbetsmiljörätt.

1:a utgåvan. Häftad. Maj 2023.

ISBN 978-91-88121-52-3

Styckepris: 115 kr
Minst 6 ex: 100 kr
Minst 15 ex: 90 kr
Minst 30 ex: 80 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.