Arbetsrätt 2024, 1 januari

Arbetsrätt 2024 1 januari redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Främjandelagen, Visselblåsarlagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2024 1 januari innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Följande ändringar har beslutats
Fr o m den 1 augusti 2023:
• Följdändring i lagen om offentlig anställning p g a att det införs ett nytt brott med beteckningen grovt brott mot tystnadsplikt. Skyldigheten att anmäla en arbetstagare till åtal ska även omfatta grovt brott mot tystnadsplikt.

Fr o m den 1 juli 2024:
• Ändring i föräldraledighetslagen. En arbetstagare som får rätt till föräldrapenning genom en överlåtelse ska ha rätt till ledighet från sin anställning under den tid då han eller hon får föräldrapenning.

Med Arbetsrätt 2024 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 159 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.
54:e utgåvan. Häftad. 1 januari 2024.

ISBN 978-91-88121-58-5

Styckpris: 105 kr
Minst 6 ex: 90 kr
Minst 15 ex: 80 kr
Minst 30 ex: 70 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.