Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga

SLUT! NY FEMTE UPPLAGA PLANERAD TILL JANUARI 2023

Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Texten som är koncentrerad presenterar arbetsrätten parallellt med företagets eller förvaltningens produktionsflöde. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med kraven i olika kvalitets- och arbetsmiljöstandarder. I boken redogörs också för det ansvar som chefer har för den praxis som de skapar eller tillåter.

Språket är föredömligt enkelt och varje avsnitt illustreras med avgjorda ärenden i Arbetsdomstolen. Läs, diskutera och utbilda gärna internt!

I denna fjärde upplaga har mindre uppdateringar inom arbetsrätten gjorts sedan förra upplagan. Speciellt framhålls att arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljön är detsamma men kanske lite annorlunda även när hemarbete och distansarbete blir mer förekommande. Aktuella checklistor refereras i detta avseende.

Författaren Bo Wiklund är beteende- och samhällsvetare och har en bakgrund som personalchef i produktionsföretag och VD i små tjänsteföretag. De senaste 15 åren utbildar han i arbetsrätt och kvalitetsutveckling.

Augusti 2021. Häftad 80 sidor.
ISBN 978-91-88121-39-4


Styckpris: 199 kr
Minst 4 ex: 164 kr
Minst 10 ex: 143 kr


Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.