Arbetsrätt och Förhandling

Förhandlingskunskap för lokala förhandlare

En introduktion till arbetsrättens grundregler om förhandlingar och avtal - med förhandlingstips och råd.

Arbetsrätt och Förhandling förmedlar på ett överskådligt och lättfattligt sätt en grundläggande förhandlingskunskap i första hand till dem som har – eller kommer att ha – uppdrag i fackliga förhandlingar på lokal nivå i företag, myndigheter och förvaltningar. Den kan användas som studiebok i utbildningar om förhandlingsrätt/förhandlingsteknik – men passar också bra för självstudier.

Arbetsrätt och Förhandling redogör för arbetsrätts- och förhandlingsreglernas betydelse i förhandlingsverksamheten. Exempel, ofta hämtade från rättsfall i Arbetsdomstolen (AD), förtydligar hur reglerna ska tillämpas.

Boken innehåller också ett avsnitt – tips och råd till förhandlare – om sånt man bör tänka på för att lyckas bra i rollen som förhandlare.
I förhållande till den föregående sjunde upplagan har uppdateringar gjorts i lagtextbilagan med anledning av ändringar i medbestämmandelagen (MBL), som återges i sin aktuella lydelse per den 1 juli 2020. I övrigt har innehållet uppdaterats och utvidgats, bland
annat beroende på ändringar i fredspliktsreglerna 41 c, 41 d och 41 e §§ MBL.

Åttonde utgåvan. Häftad. 88 sidor. Utkommer under Augusti 2020.
Författare: Lars Åhnberg

Innehåll:
• Förhandlingsrätt
• Informationsrätt
• Avtalsrätt
• Konflikträtt och medling
• Arbetsrättstvister
• Arbetsdomstolen
• Tips och råd till förhandlare
• MBL – aktuell lagtext 2020

ISBN 978-91-88121-33-2

Styckepris: 125 kr
Minst 10 ex: 105 kr
Minst 30 ex: 90 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.