Arbetsrättens begrepp A-Ö 2023

Arbetsrättens begrepp A-Ö är en uppdaterad arbetsrättslig uppslagsbok som kompletterar lagsamlingarna Arbetsrätt och Arbetsmiljö. Boken är ett värdefullt hjälpmedel vid läsning av de arbetsrättsliga reglerna.

Det är en lättillgänglig bok om arbetsrätt som kan användas av alla som på ett snabbt sätt vill få inblick i en specifik fråga eller, om man läser boken från pärm till pärm, en överblick över större delen av det arbetsrättsliga området. Författarna förklarar 436 arbetsrättsliga ord och uttryck och sätter in dem i rätt sammanhang.

Boken uppdateras årligen och de omfattande ändringarna i LAS under 2022 innebär att 2023 års utgåva är kraftigt omarbetad.

Den nya upplagan innehåller dessutom flera nytillkomna uppslagsord som Undantag från turordning, Omställningsstudiestöd, Flexibla arbetsformer och Hyvling.

Agneta Bern och Helene Sjöman arbetar som förbundsjurister på Sveriges Ingenjörer och har lång erfarenhet av arbetsrättsliga frågor, såväl från LO, TCO och Saco på arbetstagarsidan som från arbetsgivarsidan.

Arbetsrättens begrepp A-Ö 2023 - i praktiskt A5-format på 91 sidor - är ett prisvärt referensmaterial och kan med fördel användas vid utbildning.

8:e utgåvan. Häftad. Januari 2023.

ISBN 978-91-88121-50-9

Styckepris: 105 kr
Minst 6 ex: 90 kr
Minst 15 ex: 80 kr
Minst 30 ex: 70 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.