Arbetsrätt 2019, 1 januari

Arbetsrätt 2019 redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2019 innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.

Fr o m 1 september 2018:
• Föräldraledighetslagen ändras så för att sambor får lika ledighet vid adoption som gifta par. Dessutom tas ett undantag bort vid adoption av eget barn.

Fr o m 1 januari 2019:
• Den tidigare karensdagen i sjukförsäkringen ersätts av ett karensavdrag som motsvarar 20% av en genomsnittlig veckoersättning av sjuklön.

• Följdändring i utstationeringslagen pga den nya lagen om entreprenörsansvar för lönefordringar i bygg- och anläggningsbranschen.

• Ändringar i föräldraledighetslagen vid ledighet för mödravårdsbesök och inskolning samt för föräldrar till barn med omvårdnadsbidrag.


Med Arbetsrätt 2019 får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

44:e utgåvan. Häftad. Januari 2019.

ISBN 978-91-88121-20-2

Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.