Arbetsrätt 2019, 1 juli

Arbetsrätt 2019 1 juli redovisar hela den aktuella lagtexten i de ”vanligaste” arbetsrättslagarna – MBL, Utstationeringslagen, LAS, Uthyrningslagen, Visselblåsarlagen, Främjandelagen, Förtroendemannalagen, Arbetstidslagen, Semesterlagen, Studieledighetslagen, Föräldraledighetslagen, Lagen om ledighet för näringsverksamhet, Lagen om ledighet av trängande familjeskäl, Lagen om ledighet för att pga sjukdom prova annat arbete, Diskrimineringslagen, Lagen mot diskriminering av deltid/visstid, Sjuklönelagen, Kvittningslagen, LOA och Lagen om rättegången i arbetstvister.  

Arbetsrätt 2019 1 juli innehåller hela lagtexten i de arbetsrättslagar som ingår i lagsamlingen och kommenterar senast gjorda ändringar i dessa lagar.


Fr o m 1 april 2019:
• Tillförordnade riksrevisorer jämställs i lagen om offentlig anställning med ordinarie riksrevisorer.

Fr o m 1 juli 2019:
• Ändring i föräldraledighetslagen så att en förälders sambo får rätt till ledighet utan krav på tidigare äktenskap eller gemensamma barn.

Fr o m 1 augusti 2019:
• Genom ändring i MBL införs utökad fredsplikt på arbetsplatser där det finns kollektivavtal och vid rättstvister.

Fr o m 1 januari 2020:
• Den s k LAS-åldern höjs till 68 år, som en följd av ändringar i pensionssystemet.


Med Arbetsrätt 2019 1 juli får du de viktigaste arbetsrättslagarna samlade på ett ställe i praktiskt A5-format på 140 sidor. Den är väl lämpad som prisvärt referensmaterial vid utbildning och som handbok för fackliga ombudsmän.

45:e utgåvan. Häftad. 1 juli 2019.

ISBN 978-91-88121-25-7

Styckpris: 95 kr
Minst 6 ex: 80 kr
Minst 15 ex: 70 kr
Minst 30 ex: 60 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.