Frågelåda

I vår verksamhet kommer det till och från en del frågor om hur arbetsrättsreglerna skall tolkas och tillämpas i olika praktiska situationer. På den här sidan finns en liten "bank" av mer eller mindre vanliga frågor och svar på arbetsrättsområdet.