LAS-Handboken

”LAS-Handboken” är en allmän kommentarbok till lagen om anställningsskydd (LAS) i aktuell lydelse den 1 juli 2017.

Denna åttonde upplaga har uppdaterats av Sören Öman, ordförande i Arbetsdomstolen. Uppdateringen innebär att lag- och kommentartext samt rättsfallsreferat har justerats och kompletterats med hänsyn till material som tillkommit sedan den sjunde upplagan.

Bland nyheterna kan nämnas de nya reglerna om tidsbegränsade anställningar från maj 2016. Ett 90-tal nya rättsfall från perioden november 2012–juni 2017 har också lagts till; AD-domar till och med AD 47/2017 har beaktats.

Från den utförliga innehållsförteckningen hittar du lätt fram till rätt textavsnitt och får svar på dina frågor.

AD-praxis — som är så betydelsefull för LAS-tillämpningen — redovisas genom kortreferat av mer än 700 AD-domar. För att läsaren ska slippa onödigt bläddrande är AD-referaten insprängda i kommentartexten i anslutning till respektive lagparagraf.

Lars Åhnberg har tidigare verkat som förbundsjurist i ett LO-förbund och har mångårig erfarenhet av den praktiska tillämpningen av anställningsskyddslagen. Det är utifrån den erfarenheten som LAS-Handboken är skriven — i första hand för dem som på arbetsplatserna ska använda lagen i praktiken.

Sören Öman är ordförande i Arbetsdomstolen och ersättare i Nämnden mot diskriminering. Han verkar dessutom som utredare, skiljeman, författare och föreläsare.


8:e upplagan, november 2017. Häftad 589 sidor.
Författare: Lars Åhnberg

ISBN 978-91-88121-13-4

Styckpris: 345 kr
Minst 5 ex: 285 kr
Minst 15 ex: 250 kr

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här