Frågor om lönetvister

Löneavdrag pga snöhinder

Fråga:
Pga det stora snöovädret över Gävle i början av december kunde inte Posten under några dagar klara postutbärningen. Nu funderar Posten på att göra löneavdrag för brevbärare som inte inställde sig för tjänstgöring de aktuella dagarna. En del hade hört av sig till arbetsledningen som meddelade att det inte var någon mening med att inställa sig för arbete bland annat därför att det inte fanns någon post att dela ut. Får arbetsgivaren göra löneavdrag under sådana omständigheter?

Svar:
Principen för arbetstagarens rätt till lön är ganska enkel: Arbetstagaren har rätt till lön så snart han/hon stått till förfogande för arbete. Om arbetsgivaren inte kan eller inte vill använda arbetstagaren för arbete, skall ändå lön utbetalas. Detta innebär att Posten kan ha rätt att göra löneavdrag för en brevbärare som på eget initiativ uteblivit från arbetet. Däremot bör den brevbärare ha rätt till lön, om brevbäraren kontaktat arbetsledningen och fått beskedet att han/hon inte behöver inställa sig. Genom kontakten med arbetsledningen kan brevbäraren anses ha stått till förfogande för arbete och lön skall då utgå.


Arbete utan lön

Fråga:
Innan jag skulle börja ett arbete blev jag informerad om att jag först skulle få prova på jobbet under tre dagar, jag skulle då arbeta dessa dagar utan att få ett öre betalt. Jag blev även informerad om att jag efter dessa dagar skulle få veta vilken lön som gällde.

När jag hade arbetat tre dagar gratis, sammanlagt 16 timmar fick jag veta att lönen per timme var 65 kronor, inget ob-tillägg. Efter att ha sagt att lönen för arbetet var låg sa arbetsgivaren tack och hej. Jag hade alltså arbetat tre dagar gratis utan få vidare anställning. Är detta lagligt och är det rätt att betala 65 kronor/timme utan ob-tillägg till en myndig person??

Svar:
Enligt rättspraxis har en arbetstagare rätt till "skälig lön" för sitt arbete. Att inte få någon lön alls för 16 timmars arbete är inte skäligt.

Om 65 kr i timmen är skälig lön går inte att generellt svara på, eftersom vad som kan anses skäligt beror på vilket slags arbete det är, arbetstagarens ålder och utbildning m.m. En utgångspunkt vid bedömning av skälig lön brukar vara att man inte bör ha lägre lön än lägsta lön enligt gällande kollektivavtal för branschen i fråga.