Rättserien 2022


Specialerbjudande! Beställ alla 6 böckerna i Rätt-serien och erhåll vårt absolut lägsta pris per bok.

Paketpris: 3244 kr inkl. moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.


Rättserien 2022 innehåller alla sex volymerna av de välkända Rätt-böckerna från Sanoma Utbildning som förenklar det dagliga arbetet.

Rätt Arbetsrätt 2022 är uppdaterad med det senaste på det arbetsrättsliga området gällande lagar, regler och avgöranden från Arbetsdomstolen. Boken innehåller exempel, relevanta lagtexthänvisningar och mycket användbara mallar för exempelvis anställning, avskedande och tjänsteintyg. Rätt Arbetsrätt vänder sig till förhandlare, jurister, ombudsmän, personalansvariga, HR-chefer och andra som är i behov av lättfattlig information om arbetsrätten.

Rätt Lön 2022 är en praktisk och lättanvänd handbok inom löneområdet med rekommendationer och anvisningar om löneadministration utifrån lagar, avtal och beskattningskonsekvenser. Boken innehåller tydliga exempel, blanketter samt instruktioner för rutiner och rapporter. Rätt Lön vänder sig till dig som arbetar med lönefrågor.

Rätt moms 2022 förklarar hur moms ska hanteras genom en tydlig beskrivning av regler, överskådliga lathundar, bilder och exempel på konteringar och fakturor. I boken visas vilka uppgifter kvitton, fakturor och kreditnotor måste innehålla och vilket lands faktureringsregler som ska tillämpas vid internationell handel. Du får även vägledning genom bokföringstips och ställningstaganden från Skatteverket.

Redovisa Rätt 2022 innehåller anvisningar för alla K-regelverk. Du får en omfattande rådgivning via smarta sökvägar och referenser som visar var man hittar mer information. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar bokslut och årsredovisning. Redovisa Rätt är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet, bl.a. med information gällande fakturerad men ej upparbetad intäkt, färdigställandemetoden och koncernplan.

Rätt Bolagsrätt 2022 innehåller fler än 600 sökord inom området och är ett uppslagsverk för alla som behöver lättillgänglig och heltäckande aktuell information om bolagsrätt. Boken innehåller även mallar, illustrationer, blanketter och exempel, samt användbara tips.

Rätt Skatt 2022 behandlar alla former av inkomst av näringsverksamhet och inkomst av tjänst vad gäller anställda. Boken har alla aktuella siffror, belopp och regler, samt hänvisningar till relevanta lagtexter, rättsfall och deklarationsblanketter. Rätt Skatt vänder sig till alla som arbetar med redovisning och beskattning.

Pris: 3244 kr/paket (6 volymer)
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.