Rätt Bolagsrätt 2019

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Rätt Bolagsrätt 2019  innehåller ett flertal nyheter, bland annat nya regler för ekonomiska föreningar, företagshemligheter och elektronisk inlämning av årsredovisning. Utvecklingen av Bolagsverkets nya mobilapp fortsätter med ytterligare funktioner.

Boken innehåller även definitioner av bolagsrättsliga begrepp, mallar, illustrationer, blanketter och exempel, samt användbara tips som kan appliceras på läsarens verksamhet.

Rätt Bolagsrätt 2019 förklarar författaren bolagsrättens komponenter på ett begripligt sätt som både lekmän och professionella förstår och har användning för. Bolagsrättens grunder behandlas, liksom detaljerade förfaranden när det gäller att starta, styra, finansiera och avveckla bolag.

Rätt Bolagsrätt 2019 riktar sig till lekmän och professionella som har praktiska frågor kring bolagsrätt utan att ha tid att sätta sig in i regleringen på djupet. Det kan vara jurister, medarbetare på en ekonomiavdelning, styrelseledamöter, revisorer, aktieägare, egenföretagare eller andra personer som träffar på bolagsrätten i sin vardag.


Januari 2019. Författare: Robert Sevenius. Sanoma Utbildning.

Pris: 630 kr/ex
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.