Redovisa Rätt 2024


Vi erbjuder de klassiska Rätt-böckerna till extra förmånliga priser!

1-3 ex. 741 kr/st Minst 4 böcker 688 kr/st. Hela rättserien (alla 6 böckerna) 3657 kr.

OBS! Det rabatterade priset syns inte i orderbekräftelsen utan dras automatisk av vid fakturering. Porto-/fraktkostnad tillkommer.


Redovisa Rätt 2024 är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet. Boken innehåller anvisningar för samtliga fyra K-regelverk, med tyngdpunkt på K3 och K2.

Redovisa Rätt 2024 är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar bokslut och årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag. Redovisa rätt är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet.

Författare: Eva Törning. Sanoma Utbildning.

Pris: 741 kr/ex
Priser inkl. moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.