Frågor om sjuklön

Övertidsersättning i sjuklöneunderlag?

Fråga:
För några år sedan kom en AD-dom som behandlade frågan om rätten att räkna in övertidsersättning i sjuklöneunderlaget för att få högre sjuklön enligt sjuklönelagen. AD-domen gällde en transportförare inom Kriminalvården. Vad kom AD fram till i den domen?

Svar:
Den dom du söker är AD 200/1993. AD konstaterade att "tillfälligtvis beordrad övertid" inte skall beaktas vid beräkning av sjuklöneunderlaget. I Krim-fallet var dock övertiden så omfattande och vanligt förekommande att den enligt AD inte kunde betecknas som "tillfälligtvis beordrad". Övertiden ansågs förutsebar och återkommande och skall ingå i sjuklöneunderlaget.
Kortreferat av domen finns i nyhetsbladet "arbetsrätt/arbetsmiljö" nr 9 (dec 1993).

Det finns också ett senare rättsfall, AD 39/2003, där en arbetstagare fick rätt att i sjuklöneunderlaget räkna in "inplanerad övertid" som skulle ha utförts under sjukperioden.