Skattekonsultpaketet 2019

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Redovisa Rätt 2019 utkommer nu i sin 26:e upplaga. Boken är ett uppslagsverk för alla som sköter löpande bokföring, upprättar årsbokslut eller årsredovisning för såväl små enmansföretag som stora börsföretag.
Rätt Skatt 2019 I årets upplaga har många sökord uppdaterats med de nya reglerna för bolagsbeskattning som börjar gälla den 1 januari 2019. Reglerna påverkar möjligheten att göra avdrag för räntekostnader samt möjligheten att aktivera ränta när man till exempel uppför en byggnad, markanläggning eller tillverkar ett inventarium. De nya reglerna påverkar även hanteringen av finansiell leasing.

Pris: 1155 kr/paket (2 volymer)
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.