Skattekonsultpaketet 2020

Specialerbjudande!

Vi erbjuder den välkända "Rätt"-serien till extra bra pris!

Redovisa Rätt 2020 är uppdaterad utifrån aktuella lagar och regler på redovisningsområdet, och innehåller nya uppslagsord om bland annat elcertifikat,utsläppsrätt, ursprungsgarantier, halvårsrapport,investmentföretag och kapitalandelslån.
Rätt Skatt 2020 har alla aktuella siffror, belopp och regler du behöver i ditt arbete, som avskaffad värnskatt och slopad skatt för personer över 65 år.

Pris: 1166 kr/paket (2 volymer)
Priser inkl moms. Porto-/fraktkostnad tillkommer.