Om företaget

Lars Åhnberg AB startade sin verksamhet i Uppsala 1993 med information i frågor om arbetsrätt och arbetsmiljö. Den huvudsakliga verksamheten utgörs av förlaget med utgivning och försäljning av böcker och utbildningsmaterial.

Företagets grundare, Lars Åhnberg, var tidigare anställd hos LO-förbundet Statsanställdas Förbund (numera SEKO) som ansvarig för arbetsrättsfrågor. Idag är han pensionerad, men fortsätter att uppdatera och skriva arbetsrättsliga böcker.

Lars Åhnberg AB är sedan 2010 ett helägt dotterbolag till Jure AB och finns nu i lokaler i Stockholm.