Arbetsrätt för chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga, 5 upplagan

Boken hjälper chefer, fackliga företrädare och kvalitetsansvariga som står mitt i produktionen att agera rätt inom det arbetsrättsliga området. Chefer och kvalitetsansvariga har arbetsrättsligt ansvar bara som en uppgift bland många andra. Vikten av bra relationer och aktiv kommunikation betonas särskilt. Det är den enda arbetsrättsliga handboken som presenterar arbetsrätten i en flödesmodell sammanflätad med kraven i olika kvalitets- och arbetsmiljöstandarder. I texten redogörs för det ansvar som chefer har för den praxis som de skapar eller tillåter.

Språket är föredömligt enkelt och varje avsnitt illustreras med avgjorda ärenden i Arbetsdomstolen. Boken vill uppmuntra till diskussion och utbildningar internt inom företag, förvaltningar och olika studieorganisationer knutna till fackliga organisationer och företag.

Innehåll:
• Att tänka arbetsrättsligt om arbetsrättens
bakgrund
• Samverka med fackliga organisationer
• Rekrytera
• Anställa och introducera
• Skapa medbestämmande
• Leda och fördela arbete
• Utföra arbete
• Förändra och utveckla
• Ge ledighet
• Avsluta anställning
• Skapa god arbetsmiljö

Denna femte upplaga har främst kompletterats med de många ändringar i Lagen om anställningsskydd som gäller från den 1 oktober 2022.

Författaren Bo Wiklund är beteende- och samhällsvetare och har en bakgrund som personalchef i produktionsföretag och VD i små tjänsteföretag. De senaste 15 åren utbildar han i arbetsrätt och kvalitetsutveckling.

Januari 2023. Häftad 80 sidor.
ISBN 978-91-88121-47-9


Styckpris: 199 kr
Minst 4 ex: 164 kr
Minst 10 ex: 143 kr


Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.