RehabAnsvar, 10:e upplagan

REHABANSVAR beskriver på ett lättfattligt sätt samspelet mellan de tre lagar – socialförsäkringsbalken, arbetsmiljölagen och anställningsskyddslagen – vilka i olika avseenden närmare bestämmer arbetsgivarens rehabiliteringsansvar. Den reviderade 10:e utgåvan av RehabAnsvar är uppdaterad med alla nya lagändringar såsom framför allt de stora förändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) som genomfördes under 2022 samt med nya rättsfall. Lag- och författningstexter som finns i bilagor har återgetts i sin lydelse per den 1 juli 2023.

REHABANSVAR är främst tänkt som en vägledning om rättsläget för personalhandläggare och rehabiliteringsansvariga i företag, myndigheter och förvaltningar samt för fackliga förtroendemän och skyddsombud som arbetar med rehabilitering.

REHABANSVAR svarar bland annat på frågor om:
• Vad innebär rehabiliteringsansvaret?
• Var går gränsen för arbetsgivarens ansvar?
• Vilket ansvar har arbetstagaren?
• Vad betyder rehabiliteringsansvaret för anställningsskyddet enligt LAS?

Kortreferat av ett 70-tal AD-domar där tvister om rehabiliteringsansvaret har prövats. Aktuella lagtexter per den 1 juli 2023 i bilaga. Boken, som är på 86 sidor, lämpar sig väl som referenslitteratur för utbildningar/konferenser i rehabiliteringsfrågor.

Häftad. Sammanställd av: Lars Åhnberg.

ISBN 978-91-88121-54-7

Styckpris: 145 kr
Minst 5 ex: 125 kr/bok
Minst 15 ex: 110 kr/bok

Priserna är inklusive moms.
Porto-/fraktkostnad tillkommer.

Beställ här