Verksamhetens inriktning

Lars Åhnberg AB har som mål att bedriva verksamhet på arbetsrätts- och arbetsmiljöområdet med inriktning på dem som tillämpar arbetsrätts- och arbetsmiljöreglerna i praktiken på arbetsplatserna.

Lars Åhnberg har sin bakgrund i en mångårig anställning hos LO-förbundet Statsanställdas Förbund (numera SEKO) som ansvarig för arbetsrättsfrågor. Det har bl a betytt att företagets verksamhet till stor del varit inriktad på att möta fackliga företrädares behov av information och utbildning. I växande omfattning har även personalhandläggare i företag, myndigheter och förvaltningar kommit att som kunder anlita oss.

Vi strävar efter att bestämmelser och tillämpningar som redogörs för i böcker, nyhetsblad och på annat sätt skall förklaras så enkelt och lättbegripligt som möjligt, utan att det för den skull görs avkall på kraven att redovisningen skall vara utförlig och korrekt.

Vi vill ge god och snabb service till kunderna. Exempelvis eftersträvar vi bokleveranser med vändande post - dvs att beställda böcker skickas till kunden samma dag som beställningen kommer in till oss.