AD-domar 1999

AD 149/1999
Beräkning av "bortavarotid" för rätt till dagtraktamente enligt installationsavtalet
Svenska Elektrikerförbundet ./. Elektriska installatörsorganisationen och Västmanlands Elektriska AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 130

AD 147/1999
Avskedande pga vykort med erotiska anspelningar till arbetsgivaren
Svenska Kommunaltjänstemannaförbundet (SKTF) ./. Stockholms stadsmission ­ se referat i nyhetsbladet nr 130

AD 146/1999
2-månadersfrist för uppsägning
Enskild arbetstagare ./. Trelleborg Industri AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 130

AD 144/1999
Avskedande pga förberedelser för konkurrerande verksamhet
Enskild arbetstagare ./. RiksAlarm Teknik Skandinavien AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 130

AD 141/1999
Avskedande från provanställning
Enskild arbetstagare ./. Duoex Chemical AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 130

AD 127/1999
Anställnings upphörande vid retroaktiv förtidspension
Svenska Byggnadsarbetareförbundet ./. Byggnadsentreprenörerna och JM Byggnads AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 128

AD 124/1999
Uppsägning av elinstallatör pga nedsatt arbetsförmåga
Svenska Elektrikerförbundet ./. Elektriska Installatörsorganisationen och Elmontage Eklind & Löfgren AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 127

AD 117/1999
Rätt till provision efter att anställningen upphört
Enskild arbetstagare ./. PK Produkter AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 126

AD 114/1999
Avskedande och fördelning av rättegångskostnader
Enskild arbetstagare ./. Ekerö Konfektyr AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 126

AD 110/1999
Preskriptionsfråga prövas tillsammans med sakfrågan
Nanosol AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 125

AD 109/1999
Reducering av pension för reservofficer genom samordning med ATP
SACO-S genom Svenska Reservofficersförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 125

AD 108/1999
Frånvaro från arbetet utan att anmäla förhinder
Fastighetsanställdas Förbund ./. Fastigo och Stockholms Kooperativa Bostadsförening ­ se referat i nyhetsbladet nr 125

AD 107/1999
Avskedande av journalist som avslöjat insändarskribents identitet
Enskild arbetstagare ./. Dalarnas Tidningar KB ­ se referat i nyhetsbladet nr 125

AD 106/1999
Förtroendeskadlig bisyssla enligt lagen om offentlig anställning (LOA)
Officersförbundet ./. Staten genom Försvarsmakten ­ se referat i nyhetsbladet nr 125

AD 103/1999
Könsdiskriminering vid tillsättning av EG-domare
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Justitiekanslern ­ se referat i nyhetsbladet nr 124

AD 102/1999
Avskedande pga arbetsvägran
Enskild arbetstagare ./. Eslövs kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 124

AD 99/1999
ADs behörighet i tvist om utlandsarbete
Svenska Byggnadsarbetareförbundet (SBAF) ./. Byggentreprenörerna och Tractatus AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 123

AD 98/1999
Tillräckliga kvalifikationer för omplacering
Industrifacket ./. TEKOindustrierna och Strömma Textil AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 123

AD 96/1999
Uppsägning och avstängning av universitetslektor
Statstjänstemannaförbundet (ST) ./. Staten genom Linköpings universitet ­ se referat i nyhetsbladet nr 123

AD 93/1999
Permitteringslön enligt byggavtal då arbetstagare inte inställt sig pga naturhinder
Byggentreprenörerna och Skanska Sverige AB ./. Svenska Byggnadsarbetareförbundet ­ se referat i nyhetsbladet nr 121

AD 92/1999
Fyra veckors sommarsemester enligt kollektivavtal för Posten
SEKO ./. Posten Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 121

AD 89/1999
Kollektivavtals giltighet för arbete utomlands
Officersförbundet ./. Staten genom Försvarsmakten ­ se referat i nyhetsbladet nr 121

AD 87/1999
Uppsägning pga olycka till följd av vårdslös provkörning
Svenska Metallindustriarbetareförbundet ./. Sveriges Verkstadsförening och Volvo Personvagnar Komponenter AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 121


AD 80/1999
Avskedande pga tillgrepp på arbetsplatsen
Svenska Metallindustriarbetareförbundet ./. Södertälje Bil & Alldemo AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 120


AD 79/1999
Uppsägning av bagerianställd pga bristande personlig hygien
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ./. Sveriges Bageriförbund och AB Skogaholms Bröd ­ se referat i nyhetsbladet nr 120

AD 78/1999
Talan i arbetstvist vid tingsrätt där arbetstagaren har sin hemvist
Sound Affects Tidnings AB ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 120

AD 72/1999
Kvittning av åberopat skadestånd mot en VDs uppsägningslön
Superfos Emballage AB ./. Bolagets f d VD (och vice versa) ­ se referat i nyhetsbladet nr 120

AD 69/1999
Disciplinpåföljd för Polisinspektör
Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Rikspolisstyrelsen ­ se referat i nyhetsbladet nr 119

AD 66/1999
Avskedande pga protestaktion rörande skyddskläder
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ./. Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund och Skanek ­ se referat i nyhetsbladet nr 119

AD 65/1999
Beslut om sympatiåtgärder i behörig ordning
Flygarbetsgivarna ./. Svenska Transportarbetareförbundet och Transport avd 46 ­ se referat i nyhetsbladet nr 119

AD 64/1999
Avskedande pga våldtäkt på arbetskamrat
Enskild arbetstagare ./. Staten genom Domstolsverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 118

AD 61/1999
Avskedande pga illojal konkurrens under uppsägningstid
Enskild arbetstagare ./. R.G.S. Infosystem AB i konkurs ­ se referat i nyhetsbladet nr 118

AD 57/1999
Arbetsgivares ansvar för arbetstagares personliga egendom
Enskild arbetstagare ./. Nilsson & Bergholm Tryckeri AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 117

AD 55/1999
Övertid för tjänstgöring på ledig dag enligt pilotavtalet
Svensk Pilotförening ./. Flygarbetsgivarna och Skyways AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 117

AD 51/1999
Gravid arbetstagares rätt till bibehållna anställningsförmåner
ALMEGA Industri- och Kemiförbundet ./. Industrifacket ­ se referat i nyhetsbladet nr 117

AD 49/1999
Uppsägning pga otillbörligt utnyttjande av dator
Tjänstemannaförbundet HTF ./. PRO Hallandsdistriktet ­ se referat i nyhetsbladet nr 117

AD 48/1999
Vägande skäl för förflyttning av kommunal hälsoskyddsinspektör
Sveriges Kommunaltjänstemannaförbund (SKTF) ./. Stockholms stad ­ se referat i nyhetsbladet nr 116

AD 47/1999
Avskedande av godshanterare hos SJ pga narkotikabrott
Statstjänstemannaförbundet ./. Staten genom Statens Järnvägar ­ se referat i nyhetsbladet nr 116

AD 44/1999
Avskedande av lärare pga åsidosatt redovisningsansvar
Lärarnas Riksförbund ./. Vara kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 116

AD 39/1999
Uppsägning och avstängning av kock vid flygplats pga säkerhetsrisk
Hotell- & Restauranganställdas Förbund ./. Air Inn AB Jönköping ­ se referat i nyhetsbladet nr 116

AD 36/1999
Krav på körkort för återanställning av lokalvårdare
Fastighetsanställdas Förbund ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och ISS Sverige AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 115

AD 31/1999
Avskedande av polisman dömd för brott
Svenska Polisförbundet ./. Staten genom Rikspolisstyrelsen ­ se referat i nyhetsbladet nr 115

AD 30/1999
Företrädesrätt till återanställning enligt LAS och byggavtal
Svenska Byggnadsarbetareförbudnet ./. Byggentreprenörerna och JM Byggnads AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 115

AD 29/1999
Avskedande av städledare pga sexuella trakasserier
Ledarna ./. ALMEGA Tjänsteförbunden och Partena Clean AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 115

AD 27/1999
Förbud mot bisyssla enligt kommunalt avtal
Vårdförbundet ./. Landstinget i Östergötland ­ se referat i nyhetsbladet nr 115

AD 26/1999
Omplacering av forskare pga nedsatt arbetsförmåga
Sveriges Civilingenjörsförbund (CF) ./. Alliansen och AB IOF ­ se referat i nyhetsbladet nr 114

AD 24/1999
Omplaceringsskyldighet och turordning enligy statligt turordningsavtal
SACO-S genom Arkitektförbundet ./. Staten genom Arbetsgivarverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 114

AD 21/1999
Övergång av verksamhet från en statlig myndighet till en annan
SEKO ./. Staten genom Statens Invandrarverk ­ se referat i nyhetsbladet nr 113

AD 16/1999
Avskedande pga brott under inflytande av läkemedelsberoende
Svenska Kommunalarbetareförbundet (SKAF) ./. Älvdalens kommun ­ se referat i nyhetsbladet nr 113

AD 14/1999
Vissa skadeståndsfrågor i Scanair-ärendet
Tjänstemannaförbundet HTF ./. Premiair A/S ­ se referat i nyhetsbladet nr 112

AD 13/1999
Uppsägning av chaufför pga misskötsamhet
Industrifacket ./. Almega Industri- och Kemiförbundet och Tvättman Textil Service AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 112

AD 10/1999
Uppsägning pga nedsatt arbetsförmåga
Svenska Livsmedelsarbetareförbundet ./. Livsmedelsbranschens Arbetsgivareförbund och Scan Farmek Ekonomisk Förening ­ se referat i nyhetsbladet nr 112

AD 9/1999
Om arbetstagare avskedats eller självmant lämnat anställningen
Handelsanställdas Förbund ./. Sveriges Handelsarbetsgivare och BR Legetøj A/S Filial Sverige ­ se referat i nyhetsbladet nr 112

AD 7/1999
Åberopande i efterhand av överenskommen visstid som grund för anställning
Statstjänstemannaförbundet (ST)./. Staten genom Göteborgs Universitet ­ se referat i nyhetsbladet nr 112

AD 5/1999
Tvist om anställningsförhållande uppkommit
SEKO ./. Staten genom Riksskatteverket ­ se referat i nyhetsbladet nr 112

AD 3/1999
Tvist om utfästelse om anställning på vikariat
Handelsanställdas Förbund ./. Sveriges Verkstadsindustrier och ABB Support AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 111

AD 2/1999
Uppsägning pga skadegörelse under påverkan av sjukdom
Industrifacket ./. ALMEGA Industri- och Kemiförbundet och Forbo-Forshaga AB ­ se referat i nyhetsbladet nr 111

AD 1/1999
Avskedande pga bristande redovisning i kassatjänst
Föreningen Emmaus Sundsvall-Luleå ./. Enskild arbetstagare ­ se referat i nyhetsbladet nr 111